Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH Projekt "PO WER" - informacje

Projekt „PO WER” – informacje

W latach 2017/2018 nasze przedszkole uczestniczyło w projekcie PO WER

Projekt edukacyjny Gminy Wadowice pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosiła 298 009,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 1 262 246,92 PLN.

Projekt był realizowany przez Gminę Wadowice w konsorcjum z jej jednostkami organizacyjnymi:

 • Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach,
 • Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach,
 • Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach,
 • Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej,
 • Zespołem Szkół nr 1 w Choczni,
 • Zespołem Szkół nr 2 w Choczni,
 • Zespołem Szkół w Jaroszowicach,
 • Szkołą Podstawową w Babicy,
 • Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach,
 • Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach,
 • Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach,
 • Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach,
 • Przedszkolem Publicznym w Choczni.

Uczestnikami projektu byli dyrektorzy i nauczyciele tych placówek, którzy wyjechali na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno – językowe. Ze szkoleń skorzystało 108 pedagogów. Realizacja tego projektu miała na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników naszych szkół i przedszkoli. Udział w projekcie umożliwił szkołom i przedszkolom poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskali szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów placówek oświatowych.

źródło informacji: http://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-ogolno-organizacyjny/unijna-dotacja-dla-wadowic-na-podnoszenie-kwalifikacji-nauczycieli

W projekcie brali udział następujący nauczyciele z naszego przedszkola:

 • Urszula Roman,
 • – Anna Pawlik.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”

Logo POWER -Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Plan wdrażania efektów w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Wadowicach

Wydarzenia związane z „Mobilnością kadry edukacji szkolnej” zamieszczone są na blogu projektu:

https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/

Można również obejrzeć film na Youtube dotyczący mobilności nauczycieli z Gminy Wadowice w ramach udziału w projekcie PO WER:

https://www.youtube.com/watch?v=QXOEiR_oVTQ&t=3s