Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH Wolontariat w przedszkolu

Wolontariat w przedszkolu

Nasze przedszkole od kilku lat angażuje się w działalność podejmowaną na zasadzie wolontariatu. Dzieci i pracownicy corocznie uczestniczą w różnych akcjach, których celem jest – bezinteresowna, nieodpłatna, wynikająca z potrzeby serca – pomoc na rzecz osób i środowiska.
Przykłady w/w działań realizowanych w poprzednich latach szkolnych oraz w roku bieżącym – 2019/2020:

  1. Corocznie – we wrześniu oraz w kwietniu – dzieci uczestniczą w porządkowaniu najbliższego środowiska przedszkola w ramach udziału w akcji „Sprzątanie świata” oraz w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.
  2. Od maja 2017r. przedszkole biorze udział w akcji „Dzień Dobrych Uczynków”, organizowanej przez Fundację Ekologiczną „ARKA”, a polegającej na podejmowaniu bezinteresownych działań na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska. W poprzednich latach, w ramach udziału w akcji cała społeczność przedszkola i jego partnerzy zbierali książeczki dla dzieci, które zostały przekazane małym pacjentom na Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Wadowicach.
  3. W styczniu 2018r. oraz we wrześniu 2019r. otrzymaliśmy podziękowanie od Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu za wsparcie projektu opracowania i wdrożenia klinicznego protezy serca dla dzieci poprzez zakup publikacji książkowych dla dzieci z przeznaczeniem dochodu na w/w cel.

Wolontariat w przedszkolu