Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH Zajęcia sensoryczne

Zajęcia sensoryczne

Rozwój sensoryczny jest bardzo ważny dla dzieci. Pozwala odczuć, porządkować, składać w jedną spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce odbierane przez zmysły z otaczającego nas świata.
Ścieżka sensoryczna ma duże znaczenie dla małych stópek dzieci:
usprawnia motorykę dużą,
rozwija równowagę i koordynację ruchową,
rozwija wrażenia dotykowe,
stymuluje receptory znajdujące się w stopach,
a co najważniejsze pozwala dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową.