Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH Oferta zajęć dodatkowych

Oferta zajęć dodatkowych

W roku szkolnym 2021/2022 organizowane są w naszym przedszkolu następujące bezpłatne zajęcia dodatkowe:

logoterapia – zajęcia prowadzi mgr Iwona Kurek

religia – zajęcia prowadzi s. Emilia Kwolek

w oddziale V:

W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzone są zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim. Zajęcia te prowadzi nauczycielka mgr Agnieszka Sroka-Głąb.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej  prowadzą z dziećmi w przedszkolu:

  • mgr Joanna Kryjak
  • mgr Beata Jarkowska
  • mgr Anna Pawlik